ΕΝ ISO 9001:2008

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

TUV

ΥπηρεσίεςΕπισκευή / Εκσυχρονισμός

|

Η «AR.LIFT Α.Ε.Β.Ε» πραγματοποιεί επισκευές και ανακατασκευές σε ανελκυστήρες που είναι παλιάς τεχνολογίας ή παρουσιάζουν προβλήματα. Περισσότερα...

 

Συντήρηση

|

Η εταιρεία αναλαμβάνει την συντήρηση όλων των ανελκυστήρων, φορτίων και ατόμων. Περισσότερα...

 

Εγκαταστάσεις

|

Η «AR.LIFT Α.Ε.Β.Ε» είναι εξειδικευμένη στην εγκατάσταση όλων των τύπων ανελκυστήρων. Απλούς ανελκυστήρες ,πανοραμικούς , φορτίων και αυτοκινήτων.
Η εγκατάσταση τους γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2000, με το οποίο είναι πιστοποιημένη.

Περισσότερα...